SIATKARZ – MARCIN PRUS GOŚCIEM NASZEJ SZKOŁY

Marcin Prus– siatkarz, wielokrotny reprezentant Polski w dniu 14 czerwca br. odwiedził naszą szkołę. Podczas spotkania z uczniami wygłosił prelekcje i przeprowadził warsztaty „Trening mentalny w sporcie młodzieżowym”. Podzielił się z uczniami swoimi doświadczeniami zarówno zawodowymi, jak i osobistymi. Przekazane treści były bardzo ważnym elementem wychowawczym i pedagogizującym uczniów naszej szkoły. Mamy nadzieje, że każdy uczeń wyciągnie wnioski z tego spotkania i może chociaż mały element wdroży w swoje życie.

Czytaj dalej

Radosny powrót do szkoły

Nareszcie nastąpił wyczekiwany przez uczniów i nauczycieli powrót do lekcji stacjonarnych po długiej nieobecności w szkole. Pierwsze dni upłynęły nam na wspólnych rozmowach, zabawach i integracji.

Aby jeszcze bardziej poczuć radosną atmosferę, nauczyciele wychowania fizycznego zaproponowali przeprowadzenie rozgrywek międzyklasowych, w których nie ma rywalizacji indywidualnej, a wygrywa cały zespół klasowy.

Rozgrywki odbywają się w duchu integracji oraz polepszania więzi międzyludzkich, co dla nas, nauczycieli, jest niezwykle istotne.

Cieszy nas uśmiech na twarzach dzieci tych starszych i tych najmłodszych.

Rozgrywki podsumujemy 16 czerwca br., a całość uwieńczy wyjście na pizzę z wychowawcą.

Konsultacje Strategii na Rzecz Młodego Pokolenia dla województwa opolskiego

8 czerwca br. prawie 500 młodych ludzi wzięło udział  w konsultacji Strategii na Rzecz Młodego Pokolenia dla województwa opolskiego. Organizatorem konsultacji był Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotr Mazurek oraz Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem.  

Uczestnicy konsultacji podzieleni byli na dwanaście zespołów tematycznych, w których poruszali tematy związane z edukacją i szkolnictwem wyższym, rynkiem pracy i przedsiębiorczością, społeczeństwem obywatelskim i kulturą, polityką społeczną, prorodzinną i mieszkaniową, zdrowiem i sportem oraz ekologią i klimatem.

W ciągu  trzech godzin dyskusji powstały setki pomysłów i rozwiązań.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie – Michalina Gołąb, Grzegorz Hajduk i Patryk Wąsiński.

Egzaminy ósmoklasisty za nami!

W dniach 25, 26, 27 maja 2021r. odbyły się egzaminy ósmoklasisty z trzech przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny (język angielski/ język niemiecki). Emocje związane z egzaminem „opadły”, więc teraz czekamy na ogłoszenie wyników. Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca. Zaświadczenia o wynikach uczniowie otrzymają 9 lipca 2021r.

Nauczanie hybrydowe i stacjonarne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki od 17.05.2021r. w szkole rozpoczynają się zajęcia stacjonarne:

od 17.05 – 28.05.21r. w trybie hybrydowym,

od 31.05.21r. – tylko w trybie stacjonarnym.

Harmonogram zajęć uczniów w szkole (pozostałe klasy mają lekcje zdalnie):

17.05 – 21.05.2021r.

Kl. 7C, kl. 7D,

kl. 7P (budynek OHP)

24.05.2021r.

Kl. 7C, kl. 7D, kl. 8B

28.05.2021r.

Kl. 8A. kl. 8C

W dniach 25.05., 26.05., 27.05. – egzamin ósmoklasisty (dni wolne od zajęć dydaktycznych)

Wszystkie lekcje i zajęcia pozalekcyjne odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem zajęć.

 

Biblioteka, gabinet pedagoga, stołówka oraz świetlica czynne są zgodnie z harmonogramem październikowym. Posiłki wydawane będą zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.


Przypomina się, że na terenie szkoły przebywają tylko uczniowie. W czasie przerwy dzieci mają obowiązek zasłaniania nosa i ust. Obowiązują dotychczasowe procedury pobytu uczniów w szkole.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji lub w kwarantannie.