KONSULTACJE DLA RODZICÓW

Informujemy, że  20 maja 2020 r. odbędą się konsultacje dla rodziców uczniów klas siódmych i ósmych w godzinach 16:30 – 17:30 poprzez eDziennik lub w formie ustalonej przez wychowawcę.

KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

od 18 maja br.:
możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
  •  wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
  • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:
możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
  •  organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
  • organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
  • możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

Od 1 czerwca br.:
organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.