Odbiór zaświadczeń

Zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty należy odebrać w piątek 31 lipca 2020 w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Oleśnie  w następujących godzinach:
8:00   – 10:00 – 8A
10:00 – 12:00 – 8B
12:00 – 14:00 – 8C
8:00   – 14:00 – 8P