Nauczanie hybrydowe i stacjonarne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki od 17.05.2021r. w szkole rozpoczynają się zajęcia stacjonarne:

od 17.05 – 28.05.21r. w trybie hybrydowym,

od 31.05.21r. – tylko w trybie stacjonarnym.

Harmonogram zajęć uczniów w szkole (pozostałe klasy mają lekcje zdalnie):

17.05 – 21.05.2021r.

Kl. 7C, kl. 7D,

kl. 7P (budynek OHP)

24.05.2021r.

Kl. 7C, kl. 7D, kl. 8B

28.05.2021r.

Kl. 8A. kl. 8C

W dniach 25.05., 26.05., 27.05. – egzamin ósmoklasisty (dni wolne od zajęć dydaktycznych)

Wszystkie lekcje i zajęcia pozalekcyjne odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem zajęć.

 

Biblioteka, gabinet pedagoga, stołówka oraz świetlica czynne są zgodnie z harmonogramem październikowym. Posiłki wydawane będą zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.


Przypomina się, że na terenie szkoły przebywają tylko uczniowie. W czasie przerwy dzieci mają obowiązek zasłaniania nosa i ust. Obowiązują dotychczasowe procedury pobytu uczniów w szkole.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji lub w kwarantannie.