Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

W dniu 25.06.2021 uroczyście pożegnaliśmy absolwentów klas ósmych. Za udział w uroczystości dziękujemy Sekretarzowi Gminy, Kierownikowi Wydziału Oświaty  w Oleśnie Panu Januszowi Wojczyszynowi.

Naszym absolwentom życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych, a wszystkim uczniom i nauczycielom słonecznych wakacji i miłego wypoczynku.

 

SIATKARZ – MARCIN PRUS GOŚCIEM NASZEJ SZKOŁY

Marcin Prus– siatkarz, wielokrotny reprezentant Polski w dniu 14 czerwca br. odwiedził naszą szkołę. Podczas spotkania z uczniami wygłosił prelekcje i przeprowadził warsztaty „Trening mentalny w sporcie młodzieżowym”. Podzielił się z uczniami swoimi doświadczeniami zarówno zawodowymi, jak i osobistymi. Przekazane treści były bardzo ważnym elementem wychowawczym i pedagogizującym uczniów naszej szkoły. Mamy nadzieje, że każdy uczeń wyciągnie wnioski z tego spotkania i może chociaż mały element wdroży w swoje życie.

Czytaj dalej

Radosny powrót do szkoły

Nareszcie nastąpił wyczekiwany przez uczniów i nauczycieli powrót do lekcji stacjonarnych po długiej nieobecności w szkole. Pierwsze dni upłynęły nam na wspólnych rozmowach, zabawach i integracji.

Aby jeszcze bardziej poczuć radosną atmosferę, nauczyciele wychowania fizycznego zaproponowali przeprowadzenie rozgrywek międzyklasowych, w których nie ma rywalizacji indywidualnej, a wygrywa cały zespół klasowy.

Rozgrywki odbywają się w duchu integracji oraz polepszania więzi międzyludzkich, co dla nas, nauczycieli, jest niezwykle istotne.

Cieszy nas uśmiech na twarzach dzieci tych starszych i tych najmłodszych.

Rozgrywki podsumujemy 16 czerwca br., a całość uwieńczy wyjście na pizzę z wychowawcą.

Konsultacje Strategii na Rzecz Młodego Pokolenia dla województwa opolskiego

8 czerwca br. prawie 500 młodych ludzi wzięło udział  w konsultacji Strategii na Rzecz Młodego Pokolenia dla województwa opolskiego. Organizatorem konsultacji był Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotr Mazurek oraz Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem.  

Uczestnicy konsultacji podzieleni byli na dwanaście zespołów tematycznych, w których poruszali tematy związane z edukacją i szkolnictwem wyższym, rynkiem pracy i przedsiębiorczością, społeczeństwem obywatelskim i kulturą, polityką społeczną, prorodzinną i mieszkaniową, zdrowiem i sportem oraz ekologią i klimatem.

W ciągu  trzech godzin dyskusji powstały setki pomysłów i rozwiązań.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie – Michalina Gołąb, Grzegorz Hajduk i Patryk Wąsiński.

Egzaminy ósmoklasisty za nami!

W dniach 25, 26, 27 maja 2021r. odbyły się egzaminy ósmoklasisty z trzech przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny (język angielski/ język niemiecki). Emocje związane z egzaminem „opadły”, więc teraz czekamy na ogłoszenie wyników. Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca. Zaświadczenia o wynikach uczniowie otrzymają 9 lipca 2021r.