VIII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY ,,HARRY POTTER I KOMNATA TAJEMNIC”

17 listopada 2021 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w VIII edycji ogólnopolskiej olimpiady ,,Harry Potter i Komnata Tajemnic”. Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni i wyzwalanie aktywności twórczej uczniów; pobudzanie uczniów do poszukiwania, porządkowania i przedstawiania informacji; stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności;  promowanie osiągnięć uczniów oraz  podniesienie samooceny uczniów. Zawodnicy musieli doskonale znać treści książki ,,Harry Potter i Komnata Tajemnic” oraz  treść filmu nakręconego  na podstawie tej książki.  Musieli umieć wskazać różnice między filmem i książką.

PSP NR 1 reprezentowali:  Julia Woźnik 7D, Aleksandra Kaleja 7E, Robert Krawczyk 7E oraz Dajana Kula 8C.

PSP NR 3 reprezentowały:  Lena Biernacka 4C, Patrycja Kwiatoń 4C, Aleksandra Królica 4C,  Anna Grala 8A, Aleksandra Kalinowska 8A, Patrycja Marzec 8A oraz Kaja Zolisz 8B.

 

Czekamy na ogłoszenie wyników ( już w styczniu! ).

103 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Po przerwie wywołanej pandemią, młodzież PSP nr 1 i PSP nr 3 w Oleśnie ponownie mogła uczcić Święto Odzyskania Niepodległości. Uczniowie obu szkół przygotowali przedstawienie słowno-muzyczne. Mottem tego przekazu są słowa Józefa Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.”

W widowisku wykorzystano między innymi utwory poetyckie: Antoniego Słonimskiego „Ojczyzna”, Tadeusza Różewicza „Oblicze Ojczyzny”, Reginy Pisarek „Opowiedz nam moja Ojczyzno” oraz Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka” i „Ziemio rodzinna”. Obsadę i właściwą recytację utworów koordynował pan Jarosław Leszczyński i Robert Morawski. Wartość tego przekazu młodzi artyści upiększyli wspaniałym wykonaniem utworów muzycznych: „Myślimy o Polsce”, „Niepodległa, niepokorna”, „Jedenasty listopada”, „To nasza Ojczyzna”. Nad całością oprawy muzyczno-wokalnej czuwał Pan Bogdan Mieszkalski. Scenografię i dekorację przygotowała Pani Beata Biniek. 

Fragmenty tego widowiska włączono w Gminne Obchody Święta Niepodległości, które odbyły się, jak co roku, przy Pomniku Lotników Polskich.

Bardzo serdecznie gratulujemy i dziękujemy młodzieży, która brała udział w w/w uroczystościach.

„UWIĘZIONY PTAK NIE ŚPIEWA, – A CZY WIESZ DLACZEGO? – BO NIE SPOTKASZ NIGDY W KLATCE PTAKA SZCZĘŚLIWEGO”   

OLESNO I ZALKAROS – „DWA BRATANKI” W BUDAPESZCIE

W dniach 02.11 – 05.11.2021r. uczniowie PSP nr 1 oraz PSP nr 3 w Oleśnie realizowali projekt węgiersko – polski „DWA BRATANKI” ze środków pozyskanych z Fundacji im. Wacława Felczaka oraz przy wsparciu Gminy Olesno. W/w Fundacja to wspólna inicjatywa Polski i Węgier, której celem jest przekazywanie tradycji przyjaźni polsko-węgierskiej młodszym pokoleniom. Uczniowie szkół biorących udział w projekcie spotkali się w jesiennej scenerii malowniczej stolicy Węgier, w Budapeszcie.


W ramach projektu odbyło się spotkanie uczniów z Polski oraz z partnerskiej szkoły z Węgier – Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Müreszeti Iskola, w którym uczestniczyło 30 uczniów (15 z Olesna oraz 15 z Zalakaros). W trakcie czterech dni pobytu w Budapeszcie odbyły się piesze wycieczki po stronie zabytkowych części Budy i Pesztu oraz realizowany był program kulturalny i rekreacyjny. Uczniowie zwiedzili m.in. zamkowe wzgórze, wzgórze Gül Baba, Plac Bohaterów, Muzeum Sztuk Pięknych, zamek Vajdahunyad, Muzeum Rolnictwa oraz niektóre miejsca o polskim znaczeniu, jak pomnik J. Bema czy Instytut Polski w Budapeszcie. W ramach rekreacji zwiedzili miejski Ogród Zoologiczny. Każdego wieczoru odbywały się zajęcia integracyjne, podczas których uczniowie szlifowali i pogłębiali znajomość języka niemieckiego; był on językiem roboczym projektu.