POMAGAMY UKRAINIE

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

W związku z działaniami wojennymi, jakie objęły Ukrainę, nasza szkoła włączyła się do akcji wsparcia i pomocy naszemu wschodniemu sąsiadowi. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośba o pomoc, która w całości przekazana zostanie potrzebującym.

W porozumieniu z OPS-em w Oleśnie w dniach 1, 2 marca (wtorek, środa) organizujemy zbiórkę środków opatrunkowych i przeciwbólowych (np. bandaże, plastry, octenisept itp.) oraz artykułów higienicznych (np. mydło, chusteczki m.in. nawilżane itp.), które transportem przewiezione zostaną w dn. 3 marca na Ukrainę.

Dnia 3, 4 marca (czwartek, piątek) organizujemy zbiórkę pieniężną do puszek.

Kolejne akcje będziemy organizować w miarę występujących potrzeb.

W naszej szkole czwartki ogłaszamy Dniem Solidarności z Ukrainą. Serdecznie dziękujemy Państwu za gesty solidarności z narodem ukraińskim.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Szkoły Adam Adamski

NAJWIĘKSZE POTTEROMANIACZKI

17 listopada 2021 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie wzięli udział w VIII edycji ogólnopolskiej olimpiady ,,Harry Potter i Komnata Tajemnic”. W konkursie startowało 521 uczniów z całej Polski. Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni i wyzwalanie aktywności twórczej uczniów; pobudzanie uczniów do poszukiwania, porządkowania i przedstawiania informacji. Zawodnicy musieli doskonale znać treść książki ,,Harry Potter i Komnata Tajemnic” oraz  treść filmu nakręconego  na podstawie powieści oraz wskazać różnice między filmem i książką.

Wyniki olimpiady:

Aleksandra Kaleja (kl. VIID, PSP nr 1) zajęła I miejsce i otrzymała tytuł laureata. Natomiast Patrycja Kwiatoń (kl. IVC, PSP Nr 3) i Kaja Zolisz (kl. VIIIB, PSP Nr 3) zajęły III miejsce. 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego uczniowie PSP nr 1 i PSP nr 3 świętowali Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W ramach polonistycznego projektu wykonali prace plastyczne obrazujące związki frazeologiczne związane z motywem miłości. Wszystkim uczniom biorącym udział w zabawie gratulujemy ciekawych pomysłów, kreatywności i zdolności plastycznych.