Otwarcie pracowni edukacyjnej o tematyce OZE

EKO – CZEK na kwotę 75 000 zł  na wykonanie pracowni o tematyce OZE (Odnawialne Źródła Energii)  w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „Ekopracownia 2023” doczekał się realizacji. Wkład własny gminy  na remont sali wyniósł 17 500 zł.

Dzięki w/w dotacji „stara” sala lekcyjna przekształcona została w nowoczesną pracownię, w której został wykonany generalny remont oraz wyposażona została w nowoczesne pomoce dydaktyczne o tematyce OZE.

W dniu dzisiejszym dokonano otwarcia pracowni edukacyjnej, w którym udział wzięli: Aleksandra Drescher – prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Sylwester Lewicki – Burmistrz Olesna, Janusz Wojczyszyn – sekretarz Gminy Olesno, Małgorzata Pach – kierownik Wydziału  Spraw Europejskich i Promocji Gminy Olesno oraz Adam Adamski – dyrektor szkoły.

Podczas wizyty gości zostały przeprowadzone zajęcia przez Henryka Kucharczyka i Waldemara Króla z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu m.in. samochód z napędem wodorowym, zestaw do demonstracji energii termalnej, wizualizer, monitor interaktywny, model prezentujący przemianę energii wiatrowej w elektryczną, modele obrazujące przemianę energii słonecznej poprzez ogniwa fotowoltaiczne. 

Wybory

W dniu 4 października w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego oraz Młodzieżowe Wybory Parlamentarne  w ramach ogólnopolskiego programu „Młodzi głosują”, zorganizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W głosowaniu udział wzięło 184 uczniów naszej szkoły.  Mogli oni oddać swoje głosy na komitety wyborcze zarejestrowane w okręgu opolskim. Nad prawidłowością przebiegu głosowania czuwała komisja w składzie: Anna Jagieła, Lena Szubrych, Filip Famuła, Tomasz Chęciński, Wojciech Słomian.

Była to dla uczniów świetna lekcja demokracji, ucząca zasad głosowania oraz uświadamiająca, że  każdy głos obywatela jest ważny.