! KOMUNIKAT !

W związku z prowadzonymi pracami przez OPWiK na sieci wodociągowej i przerwy w dostawie wody do całego obiektu szkoły (w godzinach od 7.30 do 18.00) zawieszam zajęcia w dniu 22.05.2024r.
W tym dniu nie jest możliwe zapewnienie bezpiecznego i higienicznego pobytu uczniów na terenie szkoły.
Dyrektor szkoły
Adam Adamski