Ostatnie pożegnanie

Z głębokim smutkiem żegnamy Panią Reginę Szczepanik. W latach 1977 – 2003 była nauczycielem języka polskiego oraz wychowawcą w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Oleśnie. W swojej pracy kierowała się zaangażowaniem i oddaniem. Dziś możemy jedynie wyrazić podziękowanie i uznanie za jej wkład w życie szkoły.

Pani Regina odeszła 10 czerwca 2024r.

Pracownia pod chmurką

Gmina Olesno otrzymała dofinansowanie na utworzenie ,,Pracowni pod chmurką

 W dniu 07 czerwca 2024 r. została podpisana umowa o dofinansowanie

 Nr 304/2024/G-69/EE-BD/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn.: „ PRACOWNIA POD CHMURKĄ urządzona w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie”.

 Celem projektu jest przygotowanie miejsca, które będzie różnorodnie wykorzystywane i  stworzy inspirujące warunki do nauki na świeżym powietrzu. Pracownię zaplanowano tak, aby możliwe było przeprowadzenie w niej atrakcyjnych zajęć z biologii, geografii, chemii, ale również matematyki, języka polskiego, plastyki oraz zajęcia kreatywne. W ramach projektu planowane jest przede wszystkim wzbogacenie terenu  w  różnorodne gatunki rodzimych roślin.

 W ramach zadania planuje się uzyskać efekt rzeczowy poprzez zakup:

 – Sadzonki roślin: pióropusznik strusi, wietlica samicza, miodunka wąskolistna, miodunka plamista, dąbrówka rozłogowa, jasnota plamista.

 Ziemia, tkaniny, kora

– Tablice edukacyjne, tablice magnetyczne do prezentacji prac, stacja meteorologiczna, tablica kredowa wodoodporna, budka lęgowa dla ptaków, duży karmnik dla ptaków.

–  Ławki, stoły, skrzynia,

– Drzewa – jak je rozpoznać ? – przewodnik do oznaczania roślin,

– Ogrodzenie – komplet

 Całkowity koszt zadania: 45 400,00 zł

Koszty kwalifikowany wynosi: 40 000,00 zł

Kwota dofinansowania z WFOŚiGW (dotacja): 40 000,00 zł

 Aktywny odnośnik do strony: www.wfosigw.opole.pl

Egzamin na kartę rowerową

W miesiącach maj i czerwiec uczniowie klas IV przystąpili do swojego pierwszego ważnego Egzaminu na Kartę Rowerową. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą teoretyczną z zakresu ruchu drogowego oraz praktycznymi umiejętnościami  na miasteczku ruchu drogowego. Po otrzymaniu karty rowerowej uczniowie będą mogli poruszać się samodzielnie w ruchu drogowym. Życzymy bezpiecznej jazdy i szerokiej drogi.