do pobrania

-

KARTA INFORMACYJNA – informacja rodzica/opiekuna prawnego o dziecku, które od  01 września 2021 r. będzie uczęszczać do klasy VII Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie

-

INSTRUKCJA – przywracanie dostępu i zmiana hasła do eDziennika

-

OŚWIADCZENIE  dotyczące udziału dziecka w zajęciach rewalidacyjnych/konsultacjach* w okresie pandemii COVID-19

-

INSTRUKCJA – dołączenie do zdalnej wywiadówki – dla rodzica

-

OŚWIADCZENIE dotyczące woli udziału w religii

-

PODANIE rodziców/opiekunów prawnych o przyjęcie dziecka do  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie