Otwarcie pracowni edukacyjnej o tematyce OZE

EKO – CZEK na kwotę 75 000 zł na wykonanie pracowni o tematyce OZE (Odnawialne Źródła Energii) w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „Ekopracownia 2023” doczekał się realizacji. Wkład własny gminy na remont sali wyniósł 17 500 zł.
Dzięki w/w dotacji „stara” sala lekcyjna przekształcona została w nowoczesną pracownię, w której został wykonany generalny remont oraz wyposażona została w nowoczesne pomoce dydaktyczne o tematyce OZE.
W dniu dzisiejszym dokonano otwarcia pracowni edukacyjnej, w którym udział wzięli: Aleksandra Drescher – prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Sylwester Lewicki – Burmistrz Olesna, Janusz Wojczyszyn – sekretarz Gminy Olesno, Małgorzata Pach – kierownik Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Olesno.
Podczas wizyty gości zostały przeprowadzone zajęcia przez Henryka Kucharczyka i Waldemara Króla z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu m.in. samochód z napędem wodorowym, zestaw do demonstracji energii termalnej, wizualizer, monitor interaktywny, model prezentujący przemianę energii wiatrowej w elektryczną, modele obrazujące przemianę energii słonecznej poprzez ogniwa fotowoltaiczne.