RADA RODZICÓW

Beata Nowak – przewodnicząca

Patrycja Mrugała – zastępca przewodniczącej

Magdalena Czołkos – sekretarz

Izolda Kalus – Pisula – skarbnik

nr konta:

07 8909 1032 2003 0000 1300 0001