RADA RODZICÓW

Przewodnicząca – Monika Brzęczek

Zastępcy przewodniczącej – Robert Kaczkan, Klaudia Ptok

Sekretarz – Klaudia Ptok

Skarbnik – Magdalena Cieślik – Księżarek

nr konta:

07 8909 1032 2003 0000 1300 0001