RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców / opiekunów prawnych

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych – rekrutacja do szkoły

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych