4 marca – Narodowy Dzień Gramatyki

Dla uczniów oleskiej „Jedynki” była to okazja, by inaczej spojrzeć na lekcje gramatyki języka polskiego. Oprócz tradycyjnych zajęć, gier i zabaw językowych uczniowie mieli okazję wykazać się pomysłowością i talentem. W sposób twórczy opracowywali zagadnienia gramatyczne. Dzięki temu powstały ciekawe, kolorowe rysnotki. Działanie to pozwoliło im powtórzyć, uporządkować swoją wiedzę i umiejętności gramatyczne. Mieli także okazję wykazać się kreatywnością i zdolnościami plastycznymi. Wszystkim uczniom dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy pomysłowości.

Dzień Bezpiecznego Internetu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Oleśnie wzięła udział w akcji Dzień Bezpiecznego Internetu. W miesiącu lutym  w klasach 7-8 w trakcie zajęć zdalnych prowadzonych poprzez aplikację Teams podczas lekcji informatyki i godzin wychowawczych poruszony został  problem bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z komputerów i Internetu. W akcję włączyła się również biblioteka szkolna, która  na  padlecie  umieściła  materiały  „Cyberprzemoc – nie stosuj, nie lajkuj, nie udostępniaj”. Ponadto ogłoszony został konkurs plastyczny: „ My na portalach społecznościowych! Jak bezpiecznie możemy z nich korzystać? ”

Nagrodzona uczennica to: Daria Majchrzak klasa 8c. 

Otrzymała ona opaskę sportową ufundowaną przez Radę Rodziców.

Konkurs fotograficzny

„Zwykłe – niezwykłe”

            Prezentujemy zdjęcia uczniów nadesłane na konkurs, którego tematem jest pokazanie w obiektywie zwykłych rzeczy w niezwykły sposób.

Zwycięzcą konkursu zostanie autor zdjęcia, które zdobędzie najwięcej „polubień”. W tym celu należy otworzyć galerię zdjęć i zagłosować poprzez kliknięcie „lubię to” (każdy może oddać głos na dowolną ilość zdjęć).

GŁOSUJEMY !

Zakończenie głosowania o północy 7 marca